منابع آزمون دکتری، منابع آزمون ارشد

سنجش تکمیلی امیرکبیر

مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و کارشناسی ارشد
بر‌ترین منابع دکتری سراسری سال 93 علوم انسانی

www.sanjeshEtakmili.com

 

لیست رشته ها:

منابع دکتری 93 

منابع دکتری 93 سراسری علوم جغرافیایی – جغرافیای سیاسی 2101

منابع دکتری 93 سراسری علوم جغرافیایی –جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2102 

منابع دکتری 93 سراسری علوم جغرافیایی –جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 2103

منابع دکتری 93 سراسری ژئومورفولوژی 2104

منابع دکتری 93 سراسری آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 2105

منابع دکتری 93 سراسری علوم اقتصادی 2106

منابع دکتری 93 سراسری تاریخ اسلام 2107

منابع دکتری 93 سراسری تاریخ بعد از اسلام –تاریخ انقلاب اسلامی 2108

منابع دکتری 93 سراسری تاریخ ایران قبل از اسلام 2109

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه علوم اجتماعی –جامعه‌شناسی 2110

منابع دکتری 93 سراسری علوم اجتماعی –جمعیت شناسی 2111

منابع دکتری 93 سراسری مددکاری اجتماعی 2112

منابع دکتری 93 سراسری حقوق عمومی 2113

منابع دکتری 93 سراسری حقوق جزا 2114

منابع دکتری 93 سراسری حقوق -بین الملل عمومی –بین‌الملل خصوصی 2115

منابع دکتری 93 سراسری فقه و حقوق خصوصی 2116

منابع دکتری 93 سراسری علوم سیاسی 2117

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه مدیریت 2118

منابع دکتری 93 سراسری حسابداری 2119

منابع دکتری 93 سراسری علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری) 2120

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه فلسفه 2121

منابع دکتری 93 سراسری فلسفه تعلیم و تربیت 2122

منابع دکتری 93 سراسری برنامه ریزی درسی 2123

منابع دکتری 93 سراسری مدیریت آموزشی 2124

منابع دکتری 93 سراسری روان شناسی تربیتی 2125

منابع دکتری 93 سراسری تکنولوژی آموزشی 2126

منابع دکتری 93 سراسری آموزش عالی (کلیه گرایش ها) 2127

منابع دکتری 93 سراسری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 2128

منابع دکتری 93 سراسری برنامه ریزی آموزشی 2129

منابع دکتری 93 سراسری مشاوره و راهنمایی 2130

منابع دکتری 93 سراسری علوم ارتباطات 2131

منابع دکتری 93 سراسری سنجش و اندازه گیری 2132

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه روانشناسی (کلیه گرایش ها) 2133

منابع دکتری 93 سراسری باستان شناسی 2134

منابع دکتری 93 سراسری محیط زیست – برنامه ریزی –آموزش محیط زیست 2135

منابع دکتری 93 سراسری کارآفرینی 2136

منابع دکتری 93 سراسری آینده پژوهی 2137

منابع دکتری 93 سراسری الهیات –علوم قرآن و حدیث –نهج‌البلاغه 2138

منابع دکتری 93 سراسری الهیات –فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه های امام خمینی 2139

منابع دکتری 93 سراسری الهیات – ادیان و عرفان 2140

منابع دکتری 93 سراسری الهیات – تاریخ و تمدن اسلامی 2141

منابع دکتری 93 سراسری الهیات – تصوف و عرفان 2142

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه کلام 2143

منابع دکتری 93 سراسری فقه شافعی 2144

منابع دکتری 93 سراسری مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز 2145

منابع دکتری 93 سراسری حقوق نفت و گاز 2146

منابع دکتری 93 سراسری اقتصاد نفت و گاز 2147

منابع دکتری 93 سراسری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی 2148

منابع دکتری 93 سراسری مالی 2149

منابع دکتری 93 سراسری مطالعات زنان 2150

منابع دکتری 93 سراسری مجموعه مدرسی معارف اسلامی 2151

 

برای مشاهده اطلاعات به روز به سایت زیر مراجعه کنید:

www.sanjeshEtakmili.com

 کلمات کلیدی:

سنجش تکمیلی, سنجش تکمیلی امیرکبیر, منابع دکتری, منایع دکتری 93, منابع دکتری 93 انسانی, منابع دکتری انسانی, جزوات دانشگاهی, سوالات کنکور, سوالات آزمون, سوالات کنکور کارشناسی ارشد, سوالات کنکور ارشد 92, سوالات کنکور کارشناسی ارشد 92, ارشد92, سوالات کنکور دکتری 92, سوالات کنکور دکتری, دانشگاه های تهران, اخبار دانشگاهی, ارشد سراسری, ارشد ازاد,دکتری سراسری, دکتری آزاد, سوالات کنکور ارشد سراسری 92, سوالات کنکور ارشد آزاد, سوالات کنکور دکتری سراسری 92, سوالات کنکور دکتری92, منابع کارشناسی ارشد 93, منابع ارشد 93, منابع ارشد93, منابع کارشناسی ارشد93


برچسب‌ها: سنجش تکمیلی, سنجش تکمیلی امیرکبیر, منابع دکتری, منایع دکتری 93, منابع دکتری 93 انسانی
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:9  توسط سنجش امیرکبیر  |